ÖLÇÜM / TESTLER

İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

Yaptığımız ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. Ölçüm cihazlarımızın tamamı günümüz teknolojisine ve ilgili standartlara uygun olarak seçilmiştir. Cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır. KÜTAHYA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ tarafından sunmakta olduğumuz işyeri ortam ölçüm hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

A.    Gürültü ölçümü
B.    Gürültü haritasının çizilmesi
C.    Aydınlatma ölçümü
D.    Sıcaklık Ölçümü
E.    Nem Ölçümü
F.     Hava Akım Hızı Ölçümü
G.    Toz ölçümü
H.    Gaz ölçümü
İ.      Titreşim ölçümleri (El-kol ve vücut titreşimi- binalarda,makinelerde sürekli titreşim ve darbe ile meydana gelen titreşim)
 

Tanımlar


Termal Konfor :

İşletmelerde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder. Termal konfor ölçümü endüstri için ideal sıcaklık ve nem koşullarını gösteren bir parametredir.
 
Gürültü Ölçümü :

Gürültü; genel olarak istenmeyen rahatsız edici ses olarak tanımlanır. Endüstrideki gürültü ise işyerlerinde çalışanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanmaktadır.
 
Aydınlatma Ölçümü :

İşletmelerdeki  her türlü çalışmanın sorun olmadan yapılabilmesi ve en önemlisi de çalışanların göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Aydınlatma öncelikle, yapılan işlerde kalite standartlarının gerektirdiği tüm detayların görülebilmesi için gereklidir. Çalışanların, optimal aydınlatma koşullarında çalıştırılması da, bu kişilerin göz sağlığı ve görme netliğini koruduğu için son derece önemlidir.
 
Titreşim Ölçümleri :

Genellikle motorlu araçları veya mekanik tahrik  aletleri kullanan insanlar mekanik titreşimlere maruzdur. İşletmelerde titreşim ölçümü ile makinaların arızalarının önceden tespitine yönelik ölçümler yapılmaktadır. Makina bakımında temel olarak yapılan işlem, sağlıklı durumdaki bir makinanın titreşim seviye kaydının, belli periyotlar da yapılan ölçümlerde alınan kayıtlarla karşılaştırılmasından ibarettir.

Gaz Ölçümü :

İşletmelerdeki prosesler sırasında gazlar ortama yayılmaktadır. İşverenler, etkili bir havalandırma sistemi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmekle yükümlüdürler. Bu nedenle, işyeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir.Genellikle demir-çelik, Petro-kimya, plastik, boya ve kaynak işlerinin yapıldığı işletmelerde, dökümhaneler vb. işyerlerinde bu sorun mevcuttur.
 
Toz Ölçümü : 

Hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunan, tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı tanecikler toz olarak sınıflandırılmaktadır. İşyerlerinde, görüş alanını kısıtlayan ve iş verimini düşüren toz meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada birikerek pnömokonyoz denilen hastalığa neden olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır. Maden ocaklarından çıkarılan taşlar, kömür, cevher gibi maddelerin elde edilmesi; tahta, ağaç, tahıl, mineraller, metaller vb. malzemelerin taşınması, doldurulma ve boşaltılması, taşlanması, püskürtülmesi, öğütülmesi vb.işler sonucu meydana gelen tozun kontrol altına alınması ve periyodik olarak kontrol ettirilmesi gerekmektedir.