ACİL DURUM PLANI

Acil ve beklenmedik durumların; çalışmaları olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum sırasında ve ertesinde olağan hizmetlerinin sunumuna devam edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış plan ve programlardır. Olası felaketlere karşı hazırlıklı ve organize olmak, önceliklerin ve kritik süreçlerin belirlendiği, değişimlerin takip edildiği, detaylı ve organize bir iş devamlılığı planına sahip olmayı gerektirmektedir.Acil durum; çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler veya halk arasında ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına ve toplum içinde itibarının düşmesine neden olabilecek, plan dışı, istem dışı gelişen olaylardır.
 Örnek;
-Yangın
-Deprem
-Tehlikeli madde olayları
-Sel ve su baskınları
-Aşırı soğuk ve aşırı sıcak
-Sabotaj
-Toplumsal olaylar
-Patlama
 
   ACİL DURUM EĞİTİMİ ALMASI GEREKEN EKİPLER:
 
- Acil durum müdahale ekipleri
 
- Kriz masası yönetim kadrosu 
 
- Pasif kadrolardır
 
   ALINMASI GEREKEN EĞİTİMLER:
 
- Tehlikeli kimyasallar, depolama, kullanma, korunma ve taşıma eğitimi.
 
- Kimyasal kaza acil durum eğitimi.
 
- Ofis çalışanları yangın ve deprem eğitimi.
 
- Endüstriyel tesisler yangın, deprem eğitimi.
 
- Bina ve tesis çalışanları için depremden korunma ve davranış eğitimi
 
- Başta deprem ve yangın bazlı olmak üzere, genel acil durum arama ve kurtarma eğitimi.
 
- Acil ilk yardım eğitimi.
 
   Acil Durum Eylem Planı Hazırlık Aşaması:
 
 Öncelikle bina, tesis, proje, işletme ne durumda olursa olsun “RİSK ANALİZ RAPORU” nun hazırlanması gereklidir. Bu raporla birlikte, mevcut risklere yönetmelik ve ilgili güncel mevzuata uygun çözüm önerileri, bütçe planlaması ve tüm bu çalışmaların takibi yapılmalıdır. Olay öncesi, olay sırasında ve olay sonrası şeklinde hazırlanması gereken Acil Durum Eylem Planı’nda amaç; olayların çıkmaması, büyümemesi veya büyüdüğü takdirde yapılacak olan tüm çalışmaların önceden belirlenmesi ve görev yapan tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.Acil durum eylem planında olması gereken bölümleri; kapsam, acil durum organizasyonu, sorumluluk ve 
yürütme, araç, gereç, ekipman ve teçhizatlar, acil durumun aşamaları ve personelin hareket tarzı, tesisin riskli bölgeleri, acil durum toplanma bölgeleri, tesis veya binaya ait olası acil durum kaçış yolları ve çıkış kapıları, acil durumlarda aranacak önemli telefonlar olarak sıralayabiliriz. Bu planlar çerçevesinde haberli ve habersiz yapılacak tatbikatlar, önlem ve müdahale çalışmalarına sağlıklı bir süreklilik kazandırması açısından büyük önem taşır. Tatbikatlar, tam boyutlu ve işlevsel olmalıdır. Bir tatbikat, ne kadar gerçeğe uygun ve tatbikatın zorluk derecesi ne kadar yüksek olursa o kadar gerçek olaya yaklaşılmış olur ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilir.