Diğer Sağlık Personeli

Sağlık Personeli Görev Tanımı

  • Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
  • Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde
  • İşyeri hekimiyle birlikte çalışmak,  İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 

Sağlık Personelinin çalışma saatleri;

Az Tehlikeli,Tehlikeli ve Çok Telikeli Sınıfta yer alan ve çalışan sayısı 10'un altında bulunan işyerlerinde Diğer Sağlık Personeli görevlendirme şartı aranmaz.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika çalışma süresi bulunmaktadır.

 

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz.