İş Güvenliği Uzmanı

TAÇ OSGB tarafından firmanız için atanan iş güvenliği uzmanları ;

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

 • Eğitim Planı hazırlamak

 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

 • Risk Değerlendirmesi yapmak

 • Acil Durum Planı hazırlamak

 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

 • İç Yönetmelik hazırlamak

 • İş İzni Prosedürü hazırlamak

 • Çalışma talimatları hazırlamak

 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

 • Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek

 • Basınçlı kapların  periyodik kontrollerini takip etmekle sorumludurlar.

 

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri Değişti.

Yeni yönetmeliğe göre;

Az tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına ayda en az 10 dakika,

Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına ayda en az 20 dakika,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına ayda en az 40 dakika olarak değiştirildi.