Yangın Eğitimi

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

Tesis ve/veya kurumlarda ki en büyük risk ve hasarı bina içi alanlarda çıkabilecek bir yangın oluşturur. Bina içi alanlarda çıkan yangınlar tavan yüksekliğine ve ortam genişliğine de bağlı olmak üzere genel ofis alanlarında 90 saniye içinde söndürülemez hale gelecek ve bu aşamadan 4 dakika sonra ise çok katlı yapılarda bir üst katta ikincil yangınlar çıkacaktır. Bu süreç yanıcı sıvıların bulunduğu alanlarda saniyelerle ölçülmektedir.

 

Müfredat konuları tesis risklerini de içerecek şekilde olan Temel Yangın Eğitimi;

Bir kapalı alan yangınında risklerin ne olduğu, yangının nasıl ve hangi yöne büyüyeceği, alınması gereken ilk önlemler, ilk müdahale usulleri ve portatif tüp kullanımı ile hayatın idamesi veya korunması hakkında bilgi vermektedir.

30 (otuz) kişilik gruplara maksimum 1 (bir) gün teorik (asgari 4 saat) ve 1 (bir) saat fiili olarak verilmektedir.

Eğitim tamamlandığında, eğitime katılan tüm personele Temel Yangın Eğitimi Katılım Belgesi verilir.

Teori eğitimi esnasında yangınlara ilk müdahale usulleri, portatif tüp kullanımı ve K sınıfı yangın (kızartma yağ tavası yangınları) konusunda da bilgi verilecek olup, bu husus fiili eğitim aşamasında tekrar gösterilecektir.

Temel yangın teknikleri eğitimlerinin fiili aşaması 1 m2 yüzey alana sahip bir tank üzerinde B sınıfı (akaryakıt) yangına portatif yangın söndürme cihazları (CO2, HALOCARBON ve Kuru Kimyasal Toz) ile söndürme teknikleri verilir.