6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 6. maddesine göre , mesleki risklerin önlenmesi, bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personeli görevlendirmek zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde bu hizmetin tamamı veya bir kısmını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirmek zorundadır.

Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın ve çalışan sayısından bağımsız olarak işyerinin bu yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda KÜTAHYA OSGB Ltd. Şti. deneyimli ve profesyonel kadrosuyla siz işverenlerin stratejik ortağı olmak istiyoruz.